Vijesti i događanja
tri najnovije vijesti

 

 

PRIMANJE U VIJEĆNICI ZA MLADE
U srijedu 14. siječnja u prepunoj dvorani Vijećnice grada Rijeke uručene su nagrade Saveza. Riječ je o programu koji je rezultat rada Saveza inovatora PGŽ Rijeka i IN kluba u 2014. godini.

2015-01-18 | doznaj više

LJETNA ŠKOLA ELEKTRONIKE
Program je namijenjen učenicima osnovnih škola od 3 do 8 razreda i početnim razredima srednjih škola. Ljetna škola elektronike tradicionalno okuplja mlade koji žele naučiti nešto novo u području elektronike, koji žele savladati osnovne tehnike rada s lemilicama, ali od kojih će neki ostati u inventivnom radu i ubuduće, a najbolji u projektu »Moje sutra« . Inače se program odvija već devet godina i ima uvijek znatan interes mladih.

2013-07-02 | doznaj više

Svečano primanje učenika u domu kulture Čavle
Primorsko goranska županija je u petak 14. 06.2013. u domu kulture Čavle organizirala tradicionalno svečano primanje za učenike osnovnih i srednjih škola i njihove mentore, prvonagrađene na natjecanjima znanja, smotrama i sportskim natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini u školskoj godini 2012./2013.

2013-06-20 | doznaj više

Pregled svih objavljenih vijesti »

Programi Saveza inovatora
u suradnji i uz tehničku realizaciju Teh-nova d.o.o.


Izdavačka djelatnost

- članski časopis "IN glasnik"
- stručni časopis "Patent" - elektroničko izdanje 

Izložbena djelatnost

- organizacija i vođenje nastupa na domaćim i inozemnim izložbama inovacija i novih proizvoda - program izložbi 
- tehnička priprema izložaka i opremanje izložbenog prostora, u suradnji i uz tehničku realizaciju Teh-nova d.o.o.
- publiciranje izvješća, rezultata ocjenjivanja, nagrada i priznanja s izložbi inovacija;
- promicanje inovacija i predstavljanje inovatora, po dogovoru

Edukacija

- upoznavanje s principima i tehnikama razvoja invencije u inovaciju
- za mlade radionica "Moje sutra"
- poticanje i potpora natjecanjima i izložbama radova mladih

Usluge članstvu

- osigurava savjetovanje u primjeni sustava zaštite intelektualnog vlasništva
- osigurava pravnu pomoć 
- vodi savjetovalište regionalnog predstavništva DZIV
- organizira tehničku i drugu pomoć u realizaciji inovacije i pripremi za dokumentiranje i predstavljanja
- sistematizira inovacije raspoložive za transfer te izgrađuje i vodi odgovarajuće baze podataka 
- organizira, oprema i vodi nastupe inovacija na međunarodnim izložbama
- organizira i provodi aktivnosti promidžbe inovacija u zemlji i inozemstvu
- organizira i vodi savjetovalište i radionice za mlade inovatore