Adresa i kontakt

 

51000 Rijeka, Verdijeva 11

e-mail: inova@inova.hr

tel.:  051 312 322

fax:  051 312 321

M.B.: 1218 964

OIB:43730697059

ž.rn.: 38000-678-40708Prikaz veće karte