Vijesti i događanja
tri najnovije vijesti

 

 

PRIMANJE U VIJEĆNICI ZA MLADE
U srijedu 14. siječnja u prepunoj dvorani Vijećnice grada Rijeke uručene su nagrade Saveza. Riječ je o programu koji je rezultat rada Saveza inovatora PGŽ Rijeka i IN kluba u 2014. godini.

2015-01-18 | doznaj više

LJETNA ŠKOLA ELEKTRONIKE
Program je namijenjen učenicima osnovnih škola od 3 do 8 razreda i početnim razredima srednjih škola. Ljetna škola elektronike tradicionalno okuplja mlade koji žele naučiti nešto novo u području elektronike, koji žele savladati osnovne tehnike rada s lemilicama, ali od kojih će neki ostati u inventivnom radu i ubuduće, a najbolji u projektu »Moje sutra« . Inače se program odvija već devet godina i ima uvijek znatan interes mladih.

2013-07-02 | doznaj više

Svečano primanje učenika u domu kulture Čavle
Primorsko goranska županija je u petak 14. 06.2013. u domu kulture Čavle organizirala tradicionalno svečano primanje za učenike osnovnih i srednjih škola i njihove mentore, prvonagrađene na natjecanjima znanja, smotrama i sportskim natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini u školskoj godini 2012./2013.

2013-06-20 | doznaj više

Pregled svih objavljenih vijesti »

Djelovanje prema drušvenom okruženju


- promicanje razvoja inventivnog rada kao javne potrebe,
- utjecaj na politiku poticaja i razvitka inventivnog rada,
- doprinos jačanju društvene potpore inventivnom radu mladih,
- svijest o potrebi razvijanja kreativnosti u sustavu edukacije 
- doprinos valorizaciji inventivnog rada u gospodarstvu
- organizacija edukacije za stručne radnike, inovatore i poduzetnike

Razvoj sustava invetivnog rada


- nastupanje u ime zajedničkih interesa organizacija inovatora,
- suradnja s nadležnim tijelima državne uprave i lokalne samouprave,
- neposredna suradnja sa srodnim organizacijama u djelatnosti,
- savjetovanje u primjeni sustava zaštite intelektualnog vlasništva 

Potpora mreži organizacija i usluge članstvu


- stručni i administrativni poslovi za udružene organizacije
- stručno tehničke usluge za članstvo

Posebni programi


- ŽIC - posebni program regionalnog predstavništva DZIV
- Program Moje sutra - edukacija mladih inovatora (IN kluib inovatora)
- Ljetna škola elektronike - prvi koraci mladih u realizaciji elkeronskih sklopova (IN kluib inovatora)
- Izdavačka djelatnost
- Izložbena djelatnost
- Stalna edukacija članova udruga